Full-Time Faculty at Oklahoma Public and Private Institutionsby Tenure Status and Gender
Fall 2007
Institution Name
Tenured
Non-Tenured on Tenure Track
Non-Tenured not on Tenure Track
Male Female Male Female Male Female
OU
464
157
167
102
99
124
  OU-HSC
37
28
13
16
48
157
OSU
451
125
177
117
76
93
  OSU-CHS
TOTAL RESEARCH
952
310
357
235
223
374
UCO
129
66
88
26
39
ECU
51
20
12
21
24
NSU
85
34
32
66
70
NWOSU
14
11
8
15
24
SEOSU
56
18
12
14
14
SWOSU
49
25
13
35
41
CU
52
31
30
23
22
LU
13
34
25
27
28
USAO
19
5
9
4
8
OPSU
4
14
4
10
11
RSU
18
20
12
13
21
TOTAL REGIONAL
490
0
278
245
254
302
CSC
0
0
0
0
0
EOSC
0
0
0
0
0
MSC
0
0
0
0
0
NEOA&M
0
0
0
0
0
NOC
0
0
0
0
0
TCC
0
0
0
0
0
OSU-OKC
22
13
17
50
13
OSUTB-OKM
0
0
0
0
0
WOSC
0
0
0
0
0
RCC
0
0
0
0
0
CASC
0
0
0
0
0
SSC
0
0
0
0
0
ROSE
0
0
0
0
0
OCCC
0
0
0
0
0
TOTAL COMMUNITY
22
0
13
17
50
13
TOTAL PUBLIC
1,464
310
648
497
527
689
TULSA
138
34
15
31
42
SNU
0
0
0
41
34
OCU
60
26
17
17
35
OBU
33
17
10
10
6
OC
41
32
22
1
1
ORU
36
57
46
22
22
MACU
0
0
0
11
6
BACONE
0
0
0
13
18
OWU
0
0
0
17
8
HILLSDALE
0
0
0
5
5
SWCU
0
0
0
4
4
ST. GREGORYS
3
6
7
0
0
TOTAL PRIVATE
311
0
172
117
172
181
ALL INSTITUTIONS
1,775
310
820
614
699
870
Source:  IPEDS Human Resources Survey